Menu

Red de Insecten!


Het probleem

In Nederland heerst woningnood onder insecten. Er is een schrijnend tekort aan natuur, dus aan leefgebieden. Alleen in natuurgebieden hebben dieren nog de ruimte en slechts 15% van Nederland is nog natuur. Buiten de natuurgebieden is er amper ruimte om te leven.

  • Inmiddels is 76% van alle insecten verdwenen. In nog geen 30 jaar tijd!
  • En recent onderzoek wijst uit dat ook het aantal soorten afneemt en zelfs niet zeldzame insecten verdwijnen.

De oorzaak

Het landschap in Nederland lijkt groen, maar is verdroogd, verzuurd en strak getrokken. De rommelhoekjes en rafelrandjes, heggen, slootkanten en bomenrijen zijn grotendeels verdwenen. Steeds meer tuinen zijn versteend. Ook lijden insecten onder andere onder bestrijdingsmiddelen, overmatige bemesting en de uitstoot van stikstof.

De gevolgen zijn rampzalig
Hommels
Zo wordt natuurlijk materiaal, zoals resten van bloemen en planten, niet meer afgebroken waardoor er geen voedingsstoffen meer in de bodem komen voor bijvoorbeeld planten. Ook heeft het grote gevolgen voor insecteneters. Een voorbeeld? De oer-Hollandse vogel de grutto gaat het enorm zwaar krijgen als insecten steeds meer verdwijnen. Maar dat is niet alles. Zonder insecten worden bloemen, gewassen en bomen niet meer bestoven. Onze voedselvoorziening kan dus in gevaar komen!

Zonder insecten:

  • kunnen bloemen, gewassen en bomen zich niet meer voortplanten
  • zullen insecteneters, zoals weidevogels, het moeilijk krijgen
  • wordt organisch materiaal niet meer afgebroken tot nieuwe voedingsstoffen voor planten
  • zullen ook wij een deel van ons voedsel kwijtraken voor ons mensen.

Dit doet Natuurmonumenten voor de insecten

Onze gebieden zijn een thuis voor insecten. Dat bereiken we door slim te maaien, veel dood hout te laten liggen en bloemrijke akkers en walkanten aan te leggen. Ook werken we samen met boeren om het platteland tot bloei te brengen. Daarnaast breiden we - met hulp van leden - onze gebieden uit met de aankoop van grond om zo het leefgebied van insecten te vergroten. Om van nog meer plekken een thuis voor insecten te maken, hebben wij je hulp hard nodig.

Insecten en biodiversiteit
Paardenbijter
Bijna alles wat Natuurmonumenten in de gebieden doet, is gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Insecten zijn een heel belangrijke schakel in de biodiversiteit:

In de natuur hangt alles met elkaar samen. Bloemen zijn afhankelijk van bijen, bijen afhankelijk van bloemen. De een kan niet zonder de ander. In miljoenen jaren tijd zijn er kringlopen ontstaan die geen mens had kunnen bedenken. Alles houdt elkaar in evenwicht. Een evenwicht dat alleen kan bestaan als er een grote variatie in soorten is. Oftewel, biodiversiteit.

Deze biodiversiteit moeten wij koesteren. Voor de natuur en ook voor onszelf, want deze is van grote invloed op de lucht die wij inademen, het water dat wij drinken en het voedsel dat wij eten. Biodiversiteit verdient onze bescherming. En dat kan alleen als deze groeit. Natuurmonumenten zet in op groei. We willen meer insecten, wilde bloemen, dieren en bomen. We willen meer natuur in Nederland. In natuurgebieden, bij de boer en in tuinen. Onze boswachters zetten alles op alles om in natuurgebieden meer leef- en woongebieden voor dieren en planten te maken. Ook jij kunt helpen de natuur te laten groeien. Door dieren en planten de ruimte te geven in jouw tuin.

Wat jij kunt doen voor de insecten?

Wij roepen heel Nederland op om een thuis te maken voor insecten. Hoe? 

Door van je tuin/ balkon of buurt een thuis te maken voor insecten. Onder andere door bloemen en planten te zaaien, minder te maaien, rommelhoekjes en vijvertjes te maken, geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken en een insectenhuis te plaatsen. Begin eenvoudig met de 10 tips en de bloemzaadjes uit het insecten-red-pakket.
Door lid te worden. Om het leefgebied van insecten te vergroten, breiden we onze gebieden uit met de aankoop van grond. Hierbij hebben we je hulp hard nodig. Word lid van Natuurmonumenten.
Door te doneren. Met jouw bijdrage kunnen we de insecten helpen. We zaaien bloemenvelden in natuurgebieden en werken aan insectenvriendelijk maaien. Eenmalige giften kunnen online worden gedaan via: https://www.natuurmonumenten.nl/doneren

Samen zorgen we ervoor dat de insectensterfte in Nederland stopt!

Red de Insecten pakketWaarom zijn de tuinen en balkons zo belangrijk voor de insecten?

Nederland heeft in totaal 3 miljard m² aan tuin. Daarvan is 1,4 miljard m² tuin niet groen. Dat kan groener. Met dit tegeltuintje maak je in een handomdraai je stenen tuin al een stukje groener. Door per tuin 1m² te reserveren voor insecten door er planten in te zetten, maken we samen het verschil. Het verschil tussen een land waarin steeds meer insecten steeds sneller verdwijnen en een land waar het gonst van de insecten. Dus red de insecten en maak van je tuin hun thuis. Al is het maar van 1 m²!

Kom in actie en vraag het gratis insecten-red-pakket aan!

Bekijk het Insecten-red-Pakket